Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Ένας τρόπος αυτοπαρουσίασης είναι και το Voki, ένα πολύ ενδιαφέρον και εύκολο στη χρήση του ψηφιακό εργαλείο!Και έτσι τα φτιάξαμε στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής!

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Οι μαθητές μας ξεκίνησαν τη δουλειά στο σχολικό εργαστήριο! Εξοικειώθηκαν ήδη με το Twinspace και ξεκίνησε η επικοινωνία με τους μαθητές της Ιρλανδίας και της Πολωνίας!Ο ενθουσιασμός της ομάδας είναι μεγάλος! Go e-twinners, go!